Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak

Magas színvonal a TDK konferencián

IMG_0698

A Tudományos Diákköri Konferencia Gyógyszerésztudományi Szekcióját az élénk vita és a jó hangulat jellemezte.

Az elmúlt évek hagyományait követve a Gyógyszerésztudományi Kar idén is az SZTE Általános Orvostudományi, a Fogorvostudományi, valamint az Egészségügyi és Szociális Képzési Karaival közösen szervezte Tudományos Diákköri Konferenciáját. A 2011. évi konferencia Gyógyszerésztudományi Szekcióját 2011. február 10-én a Gyógyszerésztudományi Kar 2. számú tantermében rendeztük. Dékán úr bevezetőjét követően a nagyszámú hallgatóság előtt 18 előadás hangzott el. A színvonalas előadások bepillantási lehetőséget nyújtottak a karon folyó kutatásokba és remélhetőleg jónéhány hallgató érdeklődését felkeltették a TDK-munka iránt. Az előadásokat jó hangulatú, élénk diszkusszió követte. A kari intézetek oktatóiból, külső szakemberekből valamint a hallgatói önkormányzat képviselőjéből álló, 17 tagú zsűri (melynek elnöki tisztét Prof. Dr. Hohmann Judit töltötte be) a konferenciát támogató szervezetek jóvoltából valamennyi előadást jutalmazni tudta. A Gyógyszerésztudományi Szekció megrendezéséhez nyújtott támogatásukért ezúton is köszönetet mondunk szponzorainknak: a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak, a Magyar Gyógyszerész Kamarának, a Magyar Kémikusok Egyesületének, az Egis Gyógyszergyárnak, a Richter Gedeon Gyógyszergyárnak, a TEVA Gyógyszergyárnak, a Csanád Pharma Kft.-nek, a Phoenix Pharma Zrt.-nek, a Hungaropharma Zrt.-nek, a Molar Chemicals Kft.-nek, a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítványnak, a Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítványnak és a Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának. A szekció megrendezéséhez ugyancsak jelentősen hozzájárult a „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen” című, TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0015 számú projekt is.

 

IMG_0738

A TDK konferencián készült képek itt megtekinthetőek


A 2011. évi TDK konferencia Gyógyszerésztudományi Szekciójának végeredménye:

 

 

 

Pontátlag

Szórás

Díj

1.

Bózsity Noémi, SZTE GYTK, III. évf. (SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet):
D-Homoösztron származékok antiproliferatív hatása
Témavezetők: Dr. Minorics Renáta, Dr. Zupkó István

18,200

1,21

I. díj

2.

Kúsz Norbert, SZTE GYTK, IV. évf. (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet; SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet):
Allergiás tünetek kezelésére alkalmazott növényi kivonat hatásának értékelése in vivo gyulladásos modelleken
Témavezetők: Dr. Rédei Dóra, Dr. Blazsó Gábor

18,077

1,26

I. díj

3.

Szűcs Henriett Diána, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet):
Béta-foldamerek, mint kristályosító segédanyagok?!
Témavezető: Dr. Szakonyi Gerda

18,067

1,44

I. díj

4.

Gottnek Mihály, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Szájnyálkahártyán megtapadó bioadhezív filmek formulálása és fizikai-kémiai jellemzésük
Témavezető: ifj. Dr. Regdon Géza

17,600

1,35

II. díj

5.

Styaszny Anita, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet):
Új gamma-aminosavak szintézise a módosított Mannich reakció alkalmazásával
Témavezető: Dr. Szatmári István

17,533

1,51

II. díj

6.

Papós Kitti, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Dysmenorrhea kezelésére szolgáló kétrétegű tabletta előállítása és vizsgálata
Témavezetők: Dr. Sovány Tamás, ifj. Dr. Kása Péter

17,333

1,23

II. díj

7.

Lőrincz Márta, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet):
Hereméh tej női nemi hormon hatásának vizsgálata patkányokon
Témavezető: Dr. Gáspár Róbert

16,867

1,25

III. díj

8.

Kurgyis Zsuzsanna, SZTE ÁOK, V. évf. (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Gyógyszertechnológiai segédanyagok bőrirritáló hatásának vizsgálata
Témavezetők: Dr. Erős Gábor, Dr. Csányi Erzsébet

16,867

1,55

III. díj

9.

Tóth Zita, SZTE GYTK, IV. évf. (SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet):
Optikailag aktív pirrolo[1,2-a]pirimidinek és pirimido-
[2,1-a]izoindolok előállítása retro Diels-Alder reakcióval
Témavezetők: Dr. Miklós Ferenc, Prof. Dr. Fülöp Ferenc

16,800

1,08

III. díj

10.

Csík Elvira, SZTE GYTK, IV. évf. (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Gyermekgyógyászatban alkalmazható pepszin tartalmú granulátumok előállításának optimálása
Témavezetők: Dr. Kristó Katalin, Prof. Dr. Hódi Klára

16,600

1,50

III. díj

11.

Baracsi Zita, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszerfelügyeleti Intézet; Teva Gyógyszergyár Zrt.):
In vitro hatóanyag felszabadulási vizsgálatok validálása félszilárd és szilárd gyógyszerformák esetén
Témavezetők: Dr. Csóka Ildikó, Dr. Petró Éva,
Dr. Kéri Vilmosné

16,533

1,19

III. díj

12.

Varga Zoltán Péter, SZTE GYTK, IV. évf. (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Célzott hatóanyag-hordozó rendszerek fejlesztése molekulák vér-agy gáton történő átjuttatása céljából
Témavezető: Dr. Sipos Péter

16,467

2,29

III. díj

 

 

A zsűri különdíjban részesítette a következő előadásokat (ABC sorrendben):

 

Bartos Csilla, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Eljárási paraméterek optimalizálása szónikus kavitáció alkalmazásával, szemcseméret csökkentés céljából
Témavezető: Dr. Ambrus Rita

 

Gonda Tímea, SZTE GYTK, IV. évf. (SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet):
Monoterpén-vázas királis 1,3-aminoalkoholok szintézise és alkalmazása királis katalizátorként
Témavezető: Dr. Szakonyi Zsolt

 

Hegyesi Diána, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Etil-cellulóz tartalmú szabad filmek előállítása és vizsgálata
Témavezető: ifj. Dr. Regdon Géza

 

Kovács Anita, SZTE TTIK, Vegyész MSc, I. évf. (SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet):
O-Glikopeptidek szintézise
Témavezető: Prof. Dr. Tóth Gábor

 

Varga Judit, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet):
A HPLC szerepe az ekdiszteroidok növényekből történő kinyerésénél
Témavezető: Prof. Dr. Báthori Mária

 

Veres Gábor, SZTE GYTK, IV. évf. (SZTE ÁOK Neurológiai Klinika):
CFLP és C57B/6 egerek összehasonlítása akut MPTP modellben
Témavezetők: Dr. Zádori Dénes, Plangár Imola, Dr. Klivényi Péter

 

A díjakon kívül a 10 legmagasabb pontátlagot elért előadót a zsűri a TÁMOP project jóvoltából könyvutalvánnyal is jutalmazni tudta. A Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzata pedig a két legjobban szereplő gyógyszerészhallgatónak, Kúsz Norbertnek és Bózsity Noéminek egy-egy krakkói városlátogató utazást ajánlott fel.

 

A zsűri döntése szerint a 2011. évi Gyógyszerésztudományi Szekció három legmagasabb pontátlagú előadása (Bózsity Noémi, Kúsz Norbert és Szűcs Henriett Diána előadása) továbbjutott a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2011. április 7-9. között Debrecenben megrendezésre kerülő Orvos- és Egészségtudományi Szekciójába. A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar képviseletében így összesen hat előadás szerepel. A másik három továbbjutó előadást a 2010. évi Gyógyszerésztudományi Szekció zsűrije választotta ki:

 

Szentner Kinga, SZTE ÁOK, IV. évf.; Gál Brigitta, SZTE ÁOK, IV. évf. (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Egy új módszer a transzdermális gyógyszer penetráció in vivo vizsgálatára
Témavezetők: Dr. Csányi Erzsébet, Dr. Erős Gábor

 

Hegedüs Zsófia, SZTE GYTK, IV. évf. (SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet):
Galektin-1 tumordajka fehérje gátlása foldamerekkel
Témavezetők: Dr. Martinek Tamás, Dr. Szolnoki Éva

 

Bognár Júlia, SZTE GYTK, IV. évf.. (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet):
Szójatartalmú étrend-kiegészítők és gyógytermékek analitikai vizsgálata
Témavezető: Dr. Csupor Dezső