Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Dékáni köszöntő

Dékáni köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának honlapján!


 

A szegedi Gyógyszerésztudományi Kar küldetésének tekinti magasan képzett oktató gárdával, elkötelezett munkatársaival, korszerű, gyakorlatias képzésével és komoly nemzetközi kapcsolataival minőségi oktatás biztosítását, amely lehetővé teszi a munkaerő piacon a magas szintű megfelelést végzettjei számára. A Gyógyszerésztudományi Kar oktatási tevékenysége, illetve kínálata átfogja a gyógyszerészet területét érintő valamennyi képzési szintet: a gyógyszerészképzést, szakgyógyszerészképzést, PhD képzést, valamint gyógyszertári asszisztens és szakasszisztensképzést.

Szegeden immár több mint kilenc évtizede folyik gyógyszerészképzés, 1957 óta önálló kari keretek között. A régi hagyományokat megőrizve, a mai kor elvárasainak és igényeinek megfelelő, nemzetközi szinten versenyképes oktatásra törekszünk. Hallgatóink az egyetem három karán tanulnak, a Gyógyszerésztudományi Karon kívül a diákok természettudományos ismereteket a Természettudományi és Informatikai Karon sajátítanak el, számos biomedicinális tárgyat pedig az Általános Orvostudományi Karon tanulnak. A kar hallgatóinak oktatással való elégedettsége intézményi szinten is kiemelkedő, a Szegeden végzett gyógyszerészek keresett szereplői a gyógyszerellátás és gyógyszeripar területeinek. A karon végzett gyógyszerészek, akik 2009-től diplomájuk átvételénél doktori címet (Dr. Pharm.) kapnak, többnyire az egészségügyben, közforgalmú, klinikai vagy kórházi gyógyszertárakban kezdik munkájukat, de lehetőségük nyílik a gyógyszeriparban, gyógyszerkutatásban, gyógyszerismertetésben, minőség ellenőrzésben, vagy az államigazgatás területein történő elhelyezkedésre is. A gyógyszerészet ma keresett szakma, végzettjeink elhelyezkedési lehetőségei kiválóak, szakmailag érdekes tevékenységet folytathatnak, egyben komoly hivatást gyakorolhatnak, jó érvényesülési és anyagi lehetőségekkel.

A Gyógyszerésztudományi Kar kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra. Az ambiciózus, tehetséges hallgatók felkarolásának eredményességét igazolják tudományos diákköri konferenciákon elért kiváló helyezések, valamint a gyógyszerészképzés terén elsőként létesített Kabay János Szakkollégium sikeres működése. Végzettjeink közül többen folytatják tanulmányaikat a karon folyó Gyógyszertudományok Doktori Iskola keretében és szereznek PhD fokozatot.

A Kar munkatársai nemzetközi szinten elismert tudományos kutatást folytatnak, és aktívan részt vesznek a hazai és nemzetközi tudományos életben, tevőlegesen járulnak hozzá a gyógyszerészet és kapcsolódó tudományterületek fejlődéséhez. A kar oktatói által jegyzett tudományos munkák több alkalommal érdemeltek ki rangos kitüntetéseket, elismeréseket. Hazai és a európai egyetemekkel, kutatóintézetekkel regionális kapcsolatot tartanak fenn, és Európán kívülii országok intézményeivel is hatékony nemzetközi együttműködést folytatnak és törekszenek a nemzetközi kapcsolatok bővítésére.

A Gyógyszerésztudományi Kar a kiváló és kutatóegyetemi címmel elismert Szegedi Tudományegyetem karaként legfontosabb feladatának tekinti, hogy a gyógyszerészet terén folytatott képzéseivel, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységével hozzájáruljon e tradicionálisan nagyhírű, nemzetközi rangsorokban is a legjobbak között jegyzett egyetem jó híréhez és vonzerejéhez.

Karunkon pezsgő diákélet alakult ki, hallgatóink ápolják a sok évre visszanyúló diákhagyományokat, és életre szóló, maradandó élményeket szereznek egyetemi éveik során Szegeden, a belváros szívében működő egyetemi központ adta lehetőségeknek köszönhetően.

 

Hohmann Judit