Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  GYTK Hírarchívum  --  SZTE GYTK 2015. február

Beszámoló az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar 2015. évi Tudományos Diákköri Konferenciájáról

cimlap

Az elmúlt évek gyakorlatát követve a Gyógyszerésztudományi Kar 2015-ben is a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi, vala­mint Egészségügyi és Szociális Képzési Karaival együtt rendezte meg évente sorra kerülő Tudományos Diákköri Konferenciáját.

2015. február 16.
A konferencia Gyógyszerész­tudo­mányi szekciójára 2015. február 11-én sor, melyen Dr. Zupkó István dékánhelyettes megnyitóját követően összesen 21 előadás hangzott el. 19 előadást a karon tanuló, illetve itt TDK munkát végző hallgatók tartottak, 2 előadó pedig a temesvári Victor Babes Orvos- és Gyógyszerésztudományi Egyetemről érkezett.

Az előadásokat a kari Intézetek oktatóiból, külső szakemberekből valamint a Hallgatói Önkormányzat és a Kabay Szakkollégium képviselőiből álló, 20 tagú zsűri értékelte, melynek elnöki tisztét idén Dr. Martinek Tamás tanszékvezető egyetemi tanár töltötte be. A zsűri az ODTK-ra továbbjutó előadások kiválasztását, illetve az előadások rangsorolását és díjazását a korábbi évek konferenciáin kialakult elvek szerint végezte: a hét továbbjutó előadás közül három az egyes alszekciók legjobbja volt, a maradék négy továbbjutó helyre pedig a további előadások közül a négy legjobb pontátlagú került. A zsűri a minősített (I., II. és III.) díjak odaítélésekor a szekció valamennyi előadásának pontátlagát figyelembe vette, emiatt az egyes alszekciókban kiosztott minősített díjak száma eltérő. Szponzorainknak köszönhetően a zsűri a szekció minden előadását valamilyen formában jutalmazni tudta.

A Gyógyszerésztudományi szekció megrendezéséhez nyújtott anyagi támogatásukért ezúton is köszönetet mondunk a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak, a Magyar Gyógyszerészi Kama­rának, a Magyar Kémi­kusok Egyesületének, az ExtractumPharma Zrt.-nek, a Goodwill Pharma Kft.-nek, az Egis Gyógyszergyárnak, a Phoenix Pharma Zrt.-nek, a Csanád Pharma Bt.-nek, a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapít­ványnak, a Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítványnak és a Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának.

 

A 2015. évi TDK konferencia Gyógyszerésztudományi Szekciójának végeredménye a következő:

 

1. Gyógyszertechnológia, Klinikai Gyógyszerészet alszekció

 

 

 

Pontátlag

Szórás

Díj

1.

Bartos Csaba, SZTE GYTK, V. évf.
(SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Hatóanyag vízoldékonyságának növelése komplexképzéssel, továbbfejlesztett nedvesőrléses eljárás alkalmazásával
Témavezetők: Farkas Gabriella, Dr. Sipos Péter
Díj felajánló: ExtractumPharma Zrt.

44,889

3,288

I. díj

2.

Csihi Tímea, SZTE GYTK, V. évf.
(SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Környezet szenzitív polimerek szemészeti alkalmazása
Témavezető: Dr. Budai-Szűcs Mária
Díj felajánló: Goodwill Pharma Kft.

44,389

2,789

II. díj

3.

Gémes Bettina, SZTE GYTK, V. évf.
(SZTE GYTK Klinikai Gyógyszerészeti Intézet)
Emelkedő allopurinol felhasználás vizsgálata
Témavezetők: Dr. Matuz Mária, Prof. Dr. Soós Gyöngyvér
Díj felajánló: SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat

44,111

2,720

II. díj

4.

Sipos Sára Eszter, SZTE GYTK, V. évf.
(SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Lubrikánsok hatása a rágógumi tabletták előállíthatóságára és rághatóságára
Témavezető: Dr. Sovány Tamás
Díj felajánló: Magyar Gyógyszerészi Kamara

43,889

2,888

II. díj

5.

Bakonyi Mónika, SZTE GYTK, V. évf.
(SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Mit kenjünk a babára? ⎼ Avagy a gyermekkori bőrápolás fontossága
Témavezető: Dr. Berkó Szilvia
Díj felajánló: Phoenix Pharma Zrt.

43,824

3,450

III. díj

6.

Chvatal Anita, SZTE GYTK, V. évf.
(SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Meloxikám-Kálium tartalmú mikrokompozitok fejlesztése és vizsgálata inhalációs célra
Témavezető: Dr. Ambrus Rita
Díj felajánló: Goodwill Pharma Kft.

42,944

2,817

III. díj

 

A zsűri különdíjban részesítette a következő előadást:

 

Tislér Zsófia, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
A tervezési tér becslésének nehézségei fehérjék szilárd gyógyszerformába történő formulálása során
Témavezetők: Dr. Kristó Katalin, Dr. Sovány Tamás
Díj felajánló: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Csongrád Megyei Csoportja

 

 

2. Farmakognózia, Farmakológia, Fitoterápia alszekció

 

 

 

Pontátlag

Szórás

Díj

1.

Dósa Evelin, SZTE GYTK, V. évf.
(SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet):
Máriatövis-tartalmú gyógyszerek és étrend-kiegészítők réztartalmának vizsgálata
Témavezetők: Dr. Jedlinszki Nikoletta, Dr. Csupor Dezső
Díj felajánló: Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány ⎼ Novák Pályadíj

46,118

2,088

kiemelt
I. díj

2.

Vollár Martin, SZTE GYTK, IV. évf.
(SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet):
Vörös rizs kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítők minőségvizsgálata
Témavezető: Dr. Csupor Dezső
Díj felajánló: ExtractumPharma Zrt.

45,000

2,608

I. díj

3.

Gajdács Márió, SZTE GYTK, IV. évf.
(SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet):
Szelénészter származékok rákellenes hatásának vizsgálata
Témavezető: Dr. Spengler Gabriella
Díj felajánló: EGIS Gyógyszergyár NyRt.

44,889

3,445

I. díj

4-

Polyákovity Réka, SZTE GYTK, IV. évf.
(SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet):
A Persicaria maculosa vegyületeinek izolálása és szerkezet-meghatározása
Témavezetők: Dr. Vasas Andrea, Lajter Ildikó
Díj felajánló: Magyar Kémikusok Egyesületének Csongrád Megyei Csoportja

43,889

3,878

II. díj

5.

Gulyás Viktor, SZTE GYTK III. évf.
(SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)
Kisspeptin miometrium kontrakciókra gyakorolt hatásának vizsgálta patkányban in vitro
Témavezetők: Dr. Hajagos-Tóth Judit, Dr. Gáspár Róbert
Díj felajánló: Csanád Pharma Bt.

43,222

3,557

III. díj

 

A zsűri különdíjban részesítette a következő előadásokat (ABC-sorerendben):

 

Fási Laura, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet):
Melampyrum barbatum L. tartalomanyagainak és antioxidáns hatásának vizsgálata
Témavezető: Háznagyné Dr. Radnai Erzsébet
Díj felajánló: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Csongrád Megyei Csoportja

Lesták Vilma, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet):
Angelica fajok, az Európai Gyógyszerkönyv új gyógynövényei
Témavezető: Dr. Csupor Dezső
Díj felajánló: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Csongrád Megyei Csoportja

Nicu, Andreea, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy Timişoara, Romania, Faculty of Pharmacy, 4th year (Department of Pharmacognosy, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy):
Lupeol-cyclodextrin complex induced beneficial effects in a murine model of photochemical skin carcinoma
Supervisors: Ioana Zinuca Pavel, Dorina Coricovac, Codruta Soica, Danina Muntean, Cristina Dehelean

 

 

3. Gyógyszerkémia, Szintetikus Kémia, Szerkezetvizsgálat alszekció

 

 

 

Pontátlag

Szórás

Díj

1.

Kovács Barbara, SZTE GYTK, V. évf.
(SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet):
Szalszolidin lipáz-katalizált aszimmetrikus N-acilezése folyamatos és szakaszos üzemmódban
Témavezető: Prof. Dr. Forró Enikő
Díj felajánló: ExtractumPharma Zrt.

46,444

2,617

kiemelt
I. díj

2.

Vágvölgyi Máté, SZTE TTIK, V. évf.
(SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet):
Nitrogéntartalmú ekdiszteroid származékok előállítása, tisztítása és in vitro farmakológiai vizsgálata
Témavezető: Dr. Hunyadi Attila
Díj felajánló: Magyar Gyógyszerészi Kamara Csongrád Megyei Szervezete

46,000

2,574

kiemelt
I. díj

3.

Tököli Attila, SZTE GYTK, V. évf.
(SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet):
A BMEI0893 membránfehérje kötőzsebek bioinformatikai vizsgálata dokkolási kísérletekkel
Témavezetők: Dr. Szakonyi Gerda, Dr. Szűcs Henriett Diána
Díj felajánló: Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány

44,588

2,785

I. díj

4.

Nádasdi Zala, SZTE GYTK, IV. évf.
(SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet):
Új enzimatikus út a Taxol® kulcsintermedierének előállítására
Témavezető: Prof. Dr. Forró Enikő
Díj felajánló: Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány

43,889

2,447

II. díj

 

A zsűri különdíjban részesítette a következő előadásokat (ABC-sorrendben):

 

Petrean, Diana Valentina, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy Timişoara, Romania, Faculty of Pharmacy, 4th year (Department of Physical Chemistry, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy):
Thermal stability of mupirocin
Supervisors: Dr. Ionuţ Ledeţi, Dr. Adriana Fuliaş

Rácz Lívia, SZTE GYTK, III. évf. (SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet):
Calmodulin és resiniferatoxin kölcsönhatásának vizsgálata molekuladinamikai módszerekkel
Témavezetők: Németh Lukács, Prof. Dr. Martinek Tamás
Díj felajánló: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Csongrád Megyei Csoportja

 

 

A zsűri döntése szerint a 2015. évi Gyógyszerésztudományi Szekció alábbi hét előadása jutott tovább a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2015. március 31 és április 3 között Budapesten megrendezésre kerülő Orvos- és Egészségtudományi Szekciójába:

 

Kovács Barbara, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet):
Szalszolidin lipáz-katalizált aszimmetrikus N-acilezése folyamatos és szakaszos üzemmódban
Témavezető: Prof. Dr. Forró Enikő

 

Dósa Evelin, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet):
Máriatövis-tartalmú gyógyszerek és étrend-kiegészítők réztartalmának vizsgálata
Témavezetők: Dr. Jedlinszki Nikoletta, Dr. Csupor Dezső

 

Vágvölgyi Máté, SZTE TTIK, V. évf. (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet):
Nitrogéntartalmú ekdiszteroid származékok előállítása, tisztítása és in vitro farmakológiai vizsgálata
Témavezető: Dr. Hunyadi Attila

 

Vollár Martin, SZTE GYTK, IV. évf. (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet):
Vörös rizs kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítők minőségvizsgálata
Témavezető: Dr. Csupor Dezső

 

Bartos Csaba, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Hatóanyag vízoldékonyságának növelése komplexképzéssel, továbbfejlesztett nedvesőrléses eljárás alkalmazásával
Témavezetők: Farkas Gabriella, Dr. Sipos Péter

 

Gajdács Márió, SZTE GYTK, IV. évf. (SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet):
Szelénészter származékok rákellenes hatásának vizsgálata
Témavezető: Dr. Spengler Gabriella

 

Tököli Attila, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet):
A BMEI0893 membránfehérje kötőzsebek bioinformatikai vizsgálata dokkolási kísérletekkel
Témavezetők: Dr. Szakonyi Gerda, Dr. Szűcs Henriett Diána

 

A 2014. évi TDK-konferencia Gyógyszerésztudományi Szekciójából a zsűri hat továbbjutó előadást választott ki, de közülük csak öten vállalták a részvételt. A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában a szegedi Gyógyszerésztudományi Kart így összesen tizenkét előadás képviseli.

A 2014-es TDK-konferenciáról továbbjutott előadások az alábbiak:

 

Imre Norbert, SZTE GYTK, IV. évf. (SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet):
Angiogenezis gátló β-peptid foldamerek előállítása, szerkezetvizsgálata
Témavezetők: Dr. Martinek Tamás, Dr. Hegedüs Zsófia

 

Olasz Balázs, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet):
Nagy hatékonyságú peptid szintézis
Témavezetők: Dr. Mándity István, Prof. Dr. Fülöp Ferenc

 

Dér Katalin, SZTE GYTK, V. évf. (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet):
Célzott hatóanyagleadású liposzómák preformulációs és in vitro/in vivo vizsgálata
Témavezető: Dr. Sipos Péter

 

Sinka Izabella, SZTE GYTK, IV. évf. (SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet):
13α-Ösztron származékok tumorellenes hatásának vizsgálata
Témavezetők: Dr. Kovács Ida Jusztina, Dr. Zupkó István

 

Demján Virág, SZTE GYTK, III. évf. (SZTE ÁOK Biokémiai Intézet):
A biglikán citoprotektív hatásának vizsgálata szimulált iszkémia/reoxigenizációnak kitett szívizomsejteken
Témavezetők: Gáspár Renáta, Dr. Görbe Anikó, Dr. Csont Tamás Bálint


P1090504