Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Kar története
Kar története
2010. november 24.

A Gyógyszerésztudományi Kar és a szegedi gyógyszerészképzés rövid története

1872. szeptember 17-én terjesztette Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter a kolozsvári egyetem alapításával kapcsolatos törvényjavaslatot az Országgyűlés elé. A Parlament által elfogadott 1872. XIX. törvényt az uralkodó, Ferenc József október 12-én szentesítette. A Törvény 1 §-a szerint „ Kolozsvárott a tanszabadság elvének alapján Magyar Királyi Tudományegyetem állíttatik fel.” Az egyetem négy karral rendelkezett: (i) jogi és államtudományi, (ii) orvosi, (iii) bölcsészeti, nyelvi és történettudományi, valamint (iv) matematika és természettudományi karokkal.”


Küldetésnyilatkozat

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar küldetésnyilatkozata
a Kar tevékenységét hosszútávon meghatározó dokumentum.


Magna Charta Universitatum

Az európai egyetemek rektorai által 1989 szerptember 18-án, a Bologna-i egyetem fennállásának 900 éves évfordulóján elfogadott dokumentum magyar fordítása.
(ford.: Walleshausen Gyula)